Dezbateri la nivel universitar pentru unui cadru legislativ modern. DETALII…

[ad_1]

În perioada 3-5 noiembrie 2022, Consorțiul Universitaria s-a întâlnit în formula sa extinsă la Sibiu, Lucian Blaga University of Sibiu fiind gazda reprezentanților celor nouă instituții de învățământ superior membre.

În contextul nevoii realizării unui cadru legislativ modern, care să răspundă atât provocărilor cu care se confruntă sistemul național de educație, cât și tendințelor europene și globale, Consorțiul Universitaria face un nou apel la dialog și la cooptarea experților săi în definirea cadrului legislativ din România.

Astfel, propunerile agreate de Consorțiul Universitaria au fost prezentate și discutate de către reprezentanții Consorțiului cu doamna Ligia Deca, Ministrul Educației – România, într-o întâlnire care a avut loc sâmbătă, 5 noiembrie 2022.

Din dorința de a extinde și întări parteneriatul Consorțiului Universitaria cu mediul universitar din Republica Moldova, la întâlnire a luat parte și conf. univ. dr. Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova.

Reprezentanții Consorțiului Universitaria consideră că experiența și expertiza specialiștilor din cele nouă universități partenere sunt cruciale pentru a identifica cele mai bune soluții pentru învățământul românesc, atât universitar, cât și preuniversitar și propun, în urma reuniunii de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, următoarele puncte, cuprinse în Rezoluția Rectorilor:

 1. Politicile publice în domeniul învățământului superior și cercetării trebuie să fie bazate pe evidențe și nu pe considerente istorice subiective. În acest scop, solicităm CNSPIS asumarea și implicarea crescută ca sursă principală de analize, statistici și evidențe pentru fundamentarea transparentă a politicilor ministerului privind învățământul superior.
 2. Solicităm abandonarea sistemului nefundamentat economic de finanțare a învățământului superior și:
  1. asigurarea unui sistem pentru finanțarea de bază în funcție de coeficienți de finanțare calculați pornind de la costurile reale per student, pe domenii și pe cicluri de studii.
  2. revizuirea sistemului de indicatori pentru finanțarea suplimentară și argumentarea relevanței fiecăruia asupra performanței academice, a cercetării și a responsabilității sociale a universităților.
 3. Asigurarea reprezentării proporționale, în funcție de numărul de cadre didactice și de studenți a universităților în forurile consultative din sfera învățământului superior (CNFIS, CNSPIS, CNATDCU, CNCS, CCCDI etc.), cu respectarea ponderilor pe domeniile fundamentale de studii, tipurile de universități sau consorțiile universitare, centrele universitare și regiunile de dezvoltare.
 4. Desemnarea membrilor comisiilor consultative la nivel național (CNFIS, CNADTCU, CNSPIS, CNCS, CCCDI) exclusiv dintre cadrele didactice titulare, cu statut confirmat de universitatea de apartenență.
 5. Redefinirea unei liste unice la nivel național a domeniilor și specializărilor strategice, valabilă în toate politicile publice și programele de finanțare, în concordanță cu contextul european și cu strategiile naționale.
 6. Definirea unei liste de domenii strategice pentru formarea cadrelor didactice pentru sistemul național de educație (cele cu deficit de cadre didactice, precum științele exacte și științele naturii, dar și unele domenii emergente, nou apărute pe piața muncii). Finanțarea prioritară a domeniilor strategice pentru sistemul de educație prin proiecte de tipul masteratului didactic.
 7. Integrarea mai eficientă la nivel național a cercetării cu învățământul superior și crearea unui ecosistem al cercetării eficient și performant. Consorțiul Universitaria va demara consultări în acest sens cu Academia Română și cu institutele naționale de cercetare, dezvoltare și inovare finanțate prin Programul Nucleu pentru o mai strânsă colaborare în consorții comune și proiecte comune de cercetare, dezvoltare și inovare.
 8. Acordarea diplomelor de doctor la nivelul universităților, dar menținerea CNADTCU cu un rol redefinit: stabilirea de standarde pentru obținerea titlului de doctor, pentru obținerea titlului de abilitare, pentru promovarea pe poziții academice și de cercetare superioare sau pentru ocuparea prin concurs a pozițiilor academice și de cercetare, de monitorizare a activității școlilor doctorale și a domeniilor de studii universitare de doctorat noi, a respectării criteriilor și standardelor de abilitare și de promovare, asumarea rolului de instanță de apel pentru aspecte ce privesc etica și integritatea în derularea studiilor doctorale, inclusiv în cazurile de plagiat semnalate.
 9. Eliminarea din proiectul de lege a posibilității de renunțare la titlul de doctor.
 10. Bugetarea și finanțarea multianuală pentru proiecte de investiții multianuale și renunțarea la plafoanele pentru cheltuieli materiale determinate de nivelul execuției bugetare din urmă cu doi ani care nu încurajează dezvoltarea universităților.

De asemenea, s-a convenit adaptarea statutului Consorțiului Universitaria astfel încât să poată fi inclusă ca membru asociat Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de universitate comprehensivă reprezentativă pentru Republica Moldova și echivalentă universităților din Consorțiul Universitaria care, dincolo de relevanța globală națională a universităților istorice ale țării, sunt, fiecare în parte, universități reprezentative pentru regiunile istorice și de dezvoltare ale României.

Reuniunea Consorțiului Universitaria de la Sibiu a întrunit membrii celor nouă universități partenere: Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Despre Consorțiul Universitaria

Fondat în 1996, Consorțiul Universitaria reunește, în prezent, nouă dintre cele mai importante universități din România: Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ovidius” din Constanța. Cele nouă universități ale Consorțiului Universitaria cumulează 42% dintre studenții și 34% dintre cadrele didactice titulare din România, acoperind, totodată, toate regiunile de dezvoltare a României.

De-a lungul existenței sale, Consorțiul Universitaria a acționat ca o structură dinamică și unitară, consolidându-și poziția în comunitatea națională și internațională a învățământului universitar și afirmând, cu fiecare ocazie, disponibilitatea și deschiderea spre dialogul constructiv și schimbul de bune-practici cu celelalte consorții universitare din țară pentru a contribui la creșterea calității și promovarea excelenței în învățământul superior din România.

Articolul Dezbateri la nivel universitar pentru unui cadru legislativ modern. DETALII… apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link